top of page
logo_dark.png

Reyoungel Lipolytic 5 ML (Lipolitik)

Reyoungel Deep 1x2 ml

Reyoungel Lifting 4 ML (Liftiq Effekti).jpg

Reyoungel Lifting

4 ML (Liftiq Effekti)

Reyoungel Deep 1x2 ml

Reyoungel Brightening 4 ML (Piqmentasiya).jpg

Reyoungel Brightening 4 ML (Piqmentasiya)

Reyoungel Deep 1x2 ml

Reyoungel Anti-Aging 4 ML (Kollagen Bərpası).jpg

Reyoungel Anti-Aging 4 ML (Kollagen Bərpası)

Reyoungel Deep 1x2 ml

Reyoungel Pure Ha 5 ML (Biorevitalizasiya)

Reyoungel Pure Ha 5 ML (Biorevitalizasiya).jpg

İnyeksiya sahələri: Gözaltı Dolğu, incə qırışlar və dermisin yuxarı hissəsi

İynə ölçüsü: 30G

HA Konsentrasiyası: 20mg / ml

Şprisin həcmi: 1ml(1 qutuda 1 ədət,2 iynə), 2x1ml(1 qutuda 2 ədət,4 iynə)

Qalıcılıq müddəti: 6-18 ay

Təxminən ml hissəciklərinin miqdarı: 200,000

Hissəcik ölçüsü (mm): 0,10 ~ 0,15

Saxlama yeri: Otaq temperaturu (2 - 30 dərəcə)

Reyoungel Pure Ha 3 ML (Biorevitalizasiya)

Reyoungel Pure Ha 3 ML (Biorevitalizasiya).jpg

İnyeksiya sahələri: Gözaltı Dolğu, incə qırışlar və dermisin yuxarı hissəsi

İynə ölçüsü: 30G

HA Konsentrasiyası: 20mg / ml

Şprisin həcmi: 1ml(1 qutuda 1 ədət,2 iynə), 2x1ml(1 qutuda 2 ədət,4 iynə)

Qalıcılıq müddəti: 6-18 ay

Təxminən ml hissəciklərinin miqdarı: 200,000

Hissəcik ölçüsü (mm): 0,10 ~ 0,15

Saxlama yeri: Otaq temperaturu (2 - 30 dərəcə)

Reyoungel Subskin 20 ML (Dolğu).jpg

Reyoungel Subskin 20 ML (Dolğu)

Magicalift Needle 27G-13MM

Reyoungel Subskin 10 ML (Dolğu).jpg

Reyoungel Subskin 10 ML (Dolğu)

Magicalift Needle 32G-4MM

Reyoungel Deep 2x2 ML (Dolğu).jpg

Reyoungel Deep 2x2 ML (Dolğu)

Magicalift Needle 30G-13MM

Reyoungel Deep 10 ML (Dolğu).jpg

Reyoungel Deep 10 ML (Dolğu)

Magicalift Cannula 27G-50MM

Reyoungel Deep 2x1 ML (Dolğu).jpg

Reyoungel Deep 2 ML (Dolğu)

Magicalift Cannula 25G-50MM

Reyoungel Deep 2x1 ML (Dolğu).jpg

Reyoungel Deep 2x1 ML (Dolğu)

Magicalift Cannula 22G-70MM

Reyoungel Deep 1 ML (Dolğu).jpg

Reyoungel Deep 1 ML (Dolğu)

İnyeksiya sahələri: Dodaq dolğusu(həcm) və Orta qırışlar ,dermisin orta hissəsi

İynə ölçüsü: 27G

HA Konsentrasiyası: 24mg / ml

Şprisin həcmi: 1ml(1 qutuda 1 ədət,2 iynə), 2x1ml(1 qutuda 2 ədət,4 iynə)

Qalıcılıq müddəti: 6-18 ay

Təxminən ml hissəciklərinin miqdarı: 100,000

Hissəcik ölçüsü (mm): 0,15 ~ 0,28

Saxlama yeri: Otaq temperaturu (2 - 30 dərəcə)

Reyoungel Derm 2x1 ML (Dolğu).jpg

Reyoungel Derm 2x1 ML (Dolğu)

İnyeksiya sahələri: Dodaq dolğusu(həcm) və Orta qırışlar ,dermisin orta hissəsi

İynə ölçüsü: 27G

HA Konsentrasiyası: 24mg / ml

Şprisin həcmi: 1ml(1 qutuda 1 ədət,2 iynə), 2x1ml(1 qutuda 2 ədət,4 iynə)

Qalıcılıq müddəti: 6-18 ay

Təxminən ml hissəciklərinin miqdarı: 100,000

Hissəcik ölçüsü (mm): 0,15 ~ 0,28

Saxlama yeri: Otaq temperaturu (2 - 30 dərəcə)

Reyoungel Derm 1 ML (Dolğu).jpg

Reyoungel Derm 1 ML (Dolğu)

Reyoungel Subskin 20ml

Reyoungel Fine 2x1 Ml (Dolğu).jpg

Reyoungel Fine 1 ML (Dolğu)

Reyoungel Deep 10ml

Reyoungel Fine 2x1 Ml (Dolğu).jpg

Reyoungel Fine 2x1 Ml (Dolğu)

Reyoungel Bio 3ml

İnyeksiya sahələri: Dodaq dolğusu(həcm) və Orta qırışlar ,dermisin orta hissəsi

İynə ölçüsü: 27G

HA Konsentrasiyası: 24mg / ml

Şprisin həcmi: 1ml(1 qutuda 1 ədət,2 iynə), 2x1ml(1 qutuda 2 ədət,4 iynə)

Qalıcılıq müddəti: 6-18 ay

Təxminən ml hissəciklərinin miqdarı: 100,000

Hissəcik ölçüsü (mm): 0,15 ~ 0,28

Saxlama yeri: Otaq temperaturu (2 - 30 dərəcə)

bottom of page