top of page
logo_dark.png

Reyoungel Lipolytic 5 ML (Lipolitik)

Reyoungel Deep 1x2 ml

Reyoungel Lifting 4 ML (Lifting Effect).jpg

Reyoungel Lifting

4 ML (Lift Effect)

Reyoungel Deep 1x2 ml

Reyoungel Brightening 4 ML (Pigmentation).jpg

Reyoungel Brightening 4 ML (Pigmentation)

Reyoungel Deep 1x2 ml

Reyoungel Anti-Aging 4 ML (Collagen Restoration).jpg

Reyoungel Anti-Aging 4 ML (Collagen Restoration)

Reyoungel Deep 1x2 ml

Reyoungel Pure Ha 5 ML (Biorevitalization)

Reyoungel Pure Ha 5 ML (Biorevitalization).jpg

Injection sites:Undereye Filler, fine lines and upper dermis

Needle size:30G

HA Concentration: 20mg/ml

Volume of the syringe: 1ml (1 piece in 1 box, 2 needles), 2x1ml (2 pieces in 1 box, 4 needles)

Shelf life: 6-18 months

Approximate amount of particles per ml: 200,000

Particle size (mm): 0.10 ~ 0.15

Storage location: Room temperature (2 - 30 degrees)

Reyoungel Pure Ha 3 ML (Biorevitalization)

Reyoungel Pure Ha 3 ML (Biorevitalization).jpg

Injection sites: Undereye Filler, fine lines and upper dermis

Needle size:30G

HA Concentration: 20mg/ml

Volume of the syringe: 1ml (1 piece in 1 box, 2 needles), 2x1ml (2 pieces in 1 box, 4 needles)

Shelf life: 6-18 months

Approximate amount of particles per ml: 200,000

Particle size (mm): 0.10 ~ 0.15

Storage location: Room temperature (2 - 30 degrees)

Reyoungel Subskin 20 ML (Fill).jpg

Reyoungel Subskin 20 ML (Fill)

Magicalift Needle 27G-13MM

Reyoungel Subskin 10 ML (Fill).jpg

Reyoungel Subskin 10 ML (Fill)

Magicalift Needle 32G-4MM

Reyoungel Deep 2x2 ML (Fill).jpg

Reyoungel Deep 2x2 ML (Fill)

Magicalift Needle 30G-13MM

Reyoungel Deep 10 ML (Filling).jpg

Reyoungel Deep 10 ML (Fill)

Magicalift Cannula 27G-50MM

Reyoungel Deep 2x1 ML (Fill).jpg

Reyoungel Deep 2 ML (Fill)

Magicalift Cannula 25G-50MM

Reyoungel Deep 2x1 ML (Fill).jpg

Reyoungel Deep 2x1 ML (Fill)

Magicalift Cannula 22G-70MM

Reyoungel Deep 1 ML (Filling).jpg

Reyoungel Deep 1 ML (Fill)

Injection sites: Lip plumpness (volume) and Middle wrinkles, middle part of the dermis

Needle size: 27G

HA Concentration: 24mg/ml

Volume of the syringe: 1ml (1 piece, 2 needles in 1 box), 2x1ml (2 pieces, 4 needles in 1 box)

Duration of stay: 6-18 months

Approximate amount of particles per ml: 100,000

Particle size (mm): 0.15 ~ 0.28

Storage location: Room temperature (2 - 30 degrees)

Reyoungel Derm 2x1 ML (Fill).jpg

Reyoungel Derm 2x1 ML (Fill)

Injection sites: Lip plumpness (volume) and Middle wrinkles, middle part of the dermis

Needle size: 27G

HA Concentration: 24mg/ml

Volume of the syringe: 1ml (1 piece in 1 box, 2 needles), 2x1ml (2 pieces in 1 box, 4 needles)

Duration of stay: 6-18 months

Approximate amount of particles per ml: 100,000

Particle size (mm): 0.15 ~ 0.28

Storage location: Room temperature (2 - 30 degrees)

Reyoungel Derm 1 ML (Fill).jpg

Reyoungel Derm 1 ML (Fill)

Reyoungel Subskin 20ml

Reyoungel Fine 2x1 Ml (Fill).jpg

Reyoungel Fine 1 ML (Fill)

Reyoungel Deep 10ml

Reyoungel Fine 2x1 Ml (Fill).jpg

Reyoungel Fine 2x1 Ml (Fill)

Reyoungel Bio 3ml

İnyeksiya sahələri: Dodaq dolğusu(həcm) və Orta qırışlar ,dermisin orta hissəsi

İynə ölçüsü: 27G

HA Konsentrasiyası: 24mg / ml

Şprisin həcmi: 1ml(1 qutuda 1 ədət,2 iynə), 2x1ml(1 qutuda 2 ədət,4 iynə)

Qalıcılıq müddəti: 6-18 ay

Təxminən ml hissəciklərinin miqdarı: 100,000

Hissəcik ölçüsü (mm): 0,15 ~ 0,28

Saxlama yeri: Otaq temperaturu (2 - 30 dərəcə)

bottom of page